Česky English German

Aktuality

27.11.2015

ČHMÚ vydalo publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014“.

 ČHMÚ vydalo publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014“. V grafech, tabulkách i textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. O publikaci více na: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/zpravy/TZ_rocenka2014_CHMU.pdf

 


27.11.2015

Mobilní měřící vůz na Vinohradech

Mobilní měřící vůz systému imisního monitoringu kvality ovzduší města Brna měří kvalitu ovzduší v MČ Vinohrady u hromadných garáží na ulici Žarošické a to v období 4. 11. – 7. 12. 2015

 


27.11.2015

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR

Kvalita ovzduší  a rozptylové podmínky v ČR, tedy i na území města Brna – pravidelné měsíční bulletiny ČHMÚ – jsou od 10/2014 zveřejňovány na této stránce, pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“
18.12.2015

Na portálu ČHMÚ proběhla údržba systému

 Pro návštěvníky stránek www.chmi.cz byla zveřejněna tato informace o údržbě systému:

„Webový server portal.chmi.cz podstoupil rozsáhlejší upgrade a údržbu systému. V důsledku toho se mohou některé stránky zobrazovat jinak nebo dokonce krátkodobě chybně. Pro správné zobrazení stránek prosíme:

27.01.2016

Pravidelné měsíční zprávy ČHMÚ

 Na http://ovzdusi.brno.cz pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“ jsou zveřejňovány pravidelné měsíční přehledy o kvalitě ovzduší a rozptylových podmínkách v celé ČR, tedy i v Aglomeraci Brno. V současnosti jsou zveřejněny přehledy za období listopad 2014 – prosinec 2015.  V brzké době je očekáváno, a po jeho vydání bude zveřejněno, souhrnné hodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek za celý rok 2015.


27.01.2016

Mobilní měřící vůz v Přízřenicích

 Mobilní měřící vůz systému imisního monitoringu kvality ovzduší města Brna měří kvalitu ovzduší v MČ Brno-jih, v části Přízřenice, na ul. Zelné, v parčíku vedle Hospody Na Moravanské a to v období 26. 1. do cca 5. 2. 2016.


09.02.2016

ČHMÚ: Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2015

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2015.

 


18.02.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2016

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v lednu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


25.02.2016

Saharský písek v ovzduší Brna

 V úterý 23. 2. 2016 v ranních hodinách a po téměř celé dopoledne stanice měření kvality ovzduší města, ČHMÚ i jiných provozovatelů registrovaly v ovzduší města, i celého Jihomoravského kraje, vysoké hodnoty polétavého prachu, zejména frakce  PM10. Prachové částice měly svůj původ z africké Sahary a k nám se dostaly výškovým prouděním přes Španělsko, jih Francie a Německa, Švýcars
více ...

29.02.2016

Pozvánka na přednášku

 Zveme všechny zájemce na přednášku vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČHMÚ, pobočky Brno, pana Mgr. Roberta Skeřila, Ph.D., s názvem „Brňané, víte co dýcháte?“, která se uskuteční v 18:30 hod. dne 18. 3. 2016 (pátek) v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária Brno. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem seznámit se objektivně s problematikou kvality ovzduší města z úst jednoho z nejuznávanějších odborníků na problematiku kvality ovzduší v ČR. V případě zájmu bude dána možnost
více ...

14.03.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR –únor 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v únoru roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – únor 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

08.04.2016

Saharský písek opět v ovzduší města

Víte proč se Vám na Vašich plechových miláčcích objevuje žlutavá vrstva prachu? Celý tento týden je ovzduší města „sužováno“ zvýšeným obsahem tuhých prachových částic, jejichž původ je až s africké Sahary. Dle předpovědi (viz třetí uvedený odkaz) budou zvýšené koncentrace přetrvávat ještě i dnes (pátek, 8. 4. 2016) i nadcházející víkend. Více podrobností v odkazech níže

více ...

10.05.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – březen 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v březnu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – březen 016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


10.05.2016

Meteorologický týden na brněnské hvězdárně

 V týdnu od 14. – 18. března proběhl na brněnské hvězdárně Meteorologický týden, kde byly prezentovány činnosti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Poslední den přednášek představil Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. oddělení ochrany čistoty ovzduší a vývoj kvality ovzduší na území města Brna. Připojujeme prezentaci z této akce a k ní si můžete spustit i zvukový záznam:

více ...

03.06.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – duben 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v dubnu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – duben 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ
28.06.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ"
03.08.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2016

  Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ"
15.09.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červenec a srpen 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky o letních prázdninách 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červenec 2016 a srpen 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


21.10.2016

Měsíční zpráva ČHMÚ o kvalitě ovzduší za měsíc září 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v září roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – září 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.
29.11.2016

Novela Zákona o ochraně ovzduší

 Dne 14. listopadu 2016 vyšla ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 369/2016 novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Účinnost novely je od 1. ledna 2017. Podrobné znění je k dispozici ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38114

 


05.12.2016

Měsíční zpráva ČHMÚ o kvalitě ovzduší za měsíc říjen 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v říjnu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – říjen 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


19.12.2016

Měsíční zpráva ČHMÚ o kvalitě ovzduší za měsíc listopad 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v listopadu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – listopad 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.


31.01.2017

Měsíční zpráva ČHMÚ o kvalitě ovzduší za měsíc prosinec 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v prosinci roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – prosinec 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


31.01.2017

Vizualizace aktuálního znečištění polétavým prachem PM2,5 po celém světě

 
 
Vizualizace aktuálního znečištění polétavým prachem PM2,5 po celém světě. Prohlédnou si vizualizaci můžete na https://airvisual.com/earth.
 

01.02.2017

MS Svatoplukova - přerušení provozu

 Z důvodu přípravných prací na zastávkovém zálivu MHD Židenice, kasárna, bude měřící stanice imisního monitoringu od 6.2.2017 po dobu několika dní mimo provoz.

 


09.02.2017

Mobilní měřící vůz v Černovicích

Mobilní měřící vůz systému imisního monitoringu kvality ovzduší města Brna měří kvalitu ovzduší v MČ Černovice v areálu Psychiatrické nemocnice na ulici Húskova v období 9. 2. – 19. 2. 2017.


13.02.2017

13.2.2017 v 9.44: VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE

 Pro území aglomerace Brno byla v pondělí 13.2.2017 v 9:44 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE více ...

15.02.2017

SMOGOVÁ SITUACE - doporučení

Doporučujeme obyvatelům města Brna, kteří používají doplňkově k vytápění kotle na pevná paliva a krby, aby v době smogové situace používali přednostně ekologičtější způsob vytápění (elektrokotel, plynový kotel, apod.), neboť emise z topení pevnými palivy se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10.


16.02.2017

Mobilní aplikace - on-line informace o kvalitě ovzduší

Informace o kvalitě ovzduší můžete mít na svém mobilním telefonu přístupné ihned díky mobilní aplikaci SmogAlarm.
Ke stažení na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ubik.smogalarm

16.02.2017

Odvolána smogová situace

 Díky příznivým rozptylovým podmínkám byla dnes 16.2.2017 v 8:26 hodin odvolána smogová situace pro území Aglomerace Brno. 
Na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 12 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 (polétavý prach).
Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, popř. telefonním čísle 541 421 011 nebo na teletextu České
více ...

17.02.2017

MS Svatoplukova v provozu

Ve středu 15.2.2017 byla měřící stanice imisního monitoringu Svatoplukova posunuta na novou plochu tak, aby nepřekážela vytvoření zastávkového zálivu Židenice, kasárna. V tuto chvíli už by neměla bránit žádná stavební činnost v provou měřící stanice. Ovšem upozorňujeme, že s průběhem  stavebních prací v okolí této stanice očekáváme zvýšené hodnoty suspendovaných částic PM10.

28.02.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2017

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v lednu roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.
09.03.2017

ČHMÚ: Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2016

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2016. Zpráva „ČHMÚ: Předběžná zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.


15.03.2017

MS Svatoplukova - porucha prachoměr

V důsledku stavebních prací na zastávkovém zálivu Židenice, kasárna byl poškozen prachoměr na MS Svatoplukova. Do doby, než bude provedena oprava, nebudou dodávána data do ISKO na ČHMÚ.

16.03.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – únor 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v únoru roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – únor 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.


16.05.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – duben 2017

  Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v dubnu roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – duben 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.
18.04.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – březen 2017

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v březnu roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – březen 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 


08.06.2017

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

20.06.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2017

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnuroku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.
20.09.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2017

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v červenci roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.
26.07.2017

Vývoj znečištění PM10 v Jihomoravském kraji za posledních 20 let

Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní si můžete přečíst: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/24/vyvoj-znecisteni-casticemi-za-20-let/

13.09.2017

"Ovzduší nemá hranice" - Výstava v galerii Vaňkovka 24.9. - 5.10.2017

Odbor životního prostředí připravil za odborné spolupráce Českého hydrometeorologického ústavu unikátní výstavu v galerii Vaňkova pod názvem „Ovzduší nemá hranice“. Výstava představí snímky mikročástic z ovzduší pořízených prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, které byly odebírány přímo na brněnských ulicích na teflonový filtr. Koná se od 24. září do 5. října 2017. Přijďte se podívat, co dýcháte.


19.09.2017

Byli spuštěny nové webové stránky

www.brnenskeovzdusi.cz
Stránky jsou ještě průběžně doplňovány.

20.09.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červenec 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnuroku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červenec 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 

Imisní monitoring (C) 2010