Česky English German

20.09.2017

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2017

 Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v červenci roku 2017. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 

Imisní monitoring (C) 2010