Česky English German

15.02.2017

SMOGOVÁ SITUACE - doporučení

Doporučujeme obyvatelům města Brna, kteří používají doplňkově k vytápění kotle na pevná paliva a krby, aby v době smogové situace používali přednostně ekologičtější způsob vytápění (elektrokotel, plynový kotel, apod.), neboť emise z topení pevnými palivy se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10.

 

Imisní monitoring (C) 2010