Česky English German

13.02.2017

13.2.2017 v 9.44: VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE

 Pro území aglomerace Brno byla v pondělí 13.2.2017 v 9:44 z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3

- doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Doporučujeme obyvatelům města Brna, kteří používají k vytápění kotle na pevná paliva a krby, aby v době smogové situace používali především ekologičtější způsob vytápění (elektrokotel, plynový kotel), neboť emise z topení pevnými palivy se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

 

Imisní monitoring (C) 2010