Česky English German

29.11.2016

Novela Zákona o ochraně ovzduší

 Dne 14. listopadu 2016 vyšla ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 369/2016 novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Účinnost novely je od 1. ledna 2017. Podrobné znění je k dispozici ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38114

 

 

Imisní monitoring (C) 2010