Česky English German

10.05.2016

Meteorologický týden na brněnské hvězdárně

 V týdnu od 14. – 18. března proběhl na brněnské hvězdárně Meteorologický týden, kde byly prezentovány činnosti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Poslední den přednášek představil Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. oddělení ochrany čistoty ovzduší a vývoj kvality ovzduší na území města Brna. Připojujeme prezentaci z této akce a k ní si můžete spustit i zvukový záznam:

Oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ a vývoj kvality ovzduší na území města Brna - prezentace

Oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ a vývoj kvality ovzduší na území města Brna - zvukový záznam přednášky

 

 

Imisní monitoring (C) 2010