Česky English German

29.02.2016

Pozvánka na přednášku

 Zveme všechny zájemce na přednášku vedoucího oddělení ochrany ovzduší ČHMÚ, pobočky Brno, pana Mgr. Roberta Skeřila, Ph.D., s názvem „Brňané, víte co dýcháte?“, která se uskuteční v 18:30 hod. dne 18. 3. 2016 (pátek) v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária Brno. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem seznámit se objektivně s problematikou kvality ovzduší města z úst jednoho z nejuznávanějších odborníků na problematiku kvality ovzduší v ČR. V případě zájmu bude dána možnost diskuze na dané téma.

 Upozorňujeme na skutečnost, že v období od 14. 3. do 18. 3. 2016 jsou v prostorách Hvězdárny a planetária Brno pořádány pracovníky ČHMÚ, pobočky Brno, i jiné přednášky pro veřejnost s tématy – jak probíhají meteorologická měření, předpovědi počasí, voda v krajině, změna klimatu.  

Podrobnosti na http://www.hvezdarna.cz/?page_id=2879&typ=0&cal_page=2.

 

Stanislav Švehlák
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
vedoucí referátu ochrany ovzduší

 

 

Imisní monitoring (C) 2010