Česky English German

18.02.2016

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2016

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v lednu roku 2016. Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – leden 2016“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.

 

 

Imisní monitoring (C) 2010