Česky English German

27.01.2016

Pravidelné měsíční zprávy ČHMÚ

 Na http://ovzdusi.brno.cz pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“ jsou zveřejňovány pravidelné měsíční přehledy o kvalitě ovzduší a rozptylových podmínkách v celé ČR, tedy i v Aglomeraci Brno. V současnosti jsou zveřejněny přehledy za období listopad 2014 – prosinec 2015.  V brzké době je očekáváno, a po jeho vydání bude zveřejněno, souhrnné hodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek za celý rok 2015.

 

Imisní monitoring (C) 2010