Česky English German

27.11.2015

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR

Kvalita ovzduší  a rozptylové podmínky v ČR, tedy i na území města Brna – pravidelné měsíční bulletiny ČHMÚ – jsou od 10/2014 zveřejňovány na této stránce, pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“

 

Imisní monitoring (C) 2010