Česky English German

Index kvality ovzduší

Kvalita ovzduší Index O3
1h-prům.
PM10
24h-prům.
NO2
1h-prům
SO2
1h-prům.
CO
8h-prům.
velmi dobrá
1
0 - 33
0 - 20
0 - 25
0 - 25
0 - 1000
dobrá
2
>33 - 65
>20 - 40
>25 - 50
>25 - 50
>1000 - 2000
uspokojivá
3
>65 - 120
>40 - 70
>50 - 100
>50 - 120
>2000 - 4000
vyhovující
4
>120 - 180
>70 - 90
>100 - 200
>120 - 350
>4000 - 10000
špatná
5
>180 - 240
>90 - 180
>200 - 400
>350 - 500
>10000 - 30000
velmi špatná
6
nad 240
nad 180
nad 400
nad 500
nad 30000

Imisní monitoring (C) 2010