Česky English German

Internetové odkazy týkající se oblasti měření a stavu kvality ovzduší

název

adresa

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz

Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz

CENIA – Česká informační agentura životního prostředí

www.cenia.cz

Statutární město Brno – imisní monitoring

http://ovzdusi.brno.cz/ nebo www.brno.cz (do vyhledávače zadat „monitoring ovzduší“)

Kvalita ovzduší vybraných měst Evropy

www.airqualitynow.eu

Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk 

Magistrát města Vídně

http://www.wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm

Předpovědi počasí

www.chmi.cz

www.meteopress.cz

www.medard-online-cz

www.idnes.cz

Imisní monitoring (C) 2010