Česky English German

Kontakty

Vlastník systému měření kvality ovzduší:

 • Statutární město Brno
  Dominikánské nám. 1
  601 67  Brno
   

Správce systému měření kvality ovzduší:

 • Statutární město Brno
  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
  Kounicova 67
  601 67  Brno
   

  Ing. Martin Vaněček
  ved. Odboru životního prostředí   
  tel.:       542 174 500   
  fax.:      542 174 509
  e-mail: vanecek.martin@brno.cz

  Ing. Markéta Durnová
  ved. referátu ochrany ovzduší
  542 174 558
  542 174 509
  durnova.markteta@brno.cz

 

Smluvní provozovatel systému měření kvality ovzduší:

 •       SITA Facility a.s.

Španělská 1073/10

      120 00 Praha 2 – Vinohrady

      Korespondenční adresa:

      Drčkova 2798/7

      628 00  Brno

      Radek Jordan, Jaroslav Appeltauer

      tel+fax: 542 174 406

      mobil:     602 712 289

      e-mail:    radek.jordan@sita.cz

Imisní monitoring (C) 2010